Tack vare ett mycket gynnsamt läge har platsen där Oskarshamn ligger haft bebyggelse i över 5000år. En kuststad som både bjudit på bra fiske, enkla transportmöjligheter och ett gott skogsbruk har därför kunna utvecklats tidigt som en plats för människan att bosätta sig på. Men däremot skulle det dröja relativt länge innan just namnet Oskarshamn började användas.

Det namn som först förekommer är Döderhultsvik. Detta då i ett kungabrev från 1604. Däremot har detta namn även förekommit något tidigare. Duthrahöit samt Doederhultum finns exempelvis omnämnda i texter från 1300-talet.

Oskarshamn historiaÅr 1646 sker så det första tydliga steget mot att det ska bli en stad. Det är när drottning Kristina upphöjde orten till att vara ”Köping”. Med det menas att platsen får bedriva handel i större utsträckning än tidigare. Genom att vara köping fick det nämligen genomföras fyra olika marknader per år på platsen. Det kan visserligen låta som lite men med tanke på att handeln var mycket begränsad på den tiden var detta ett stort steg för Döderhultsvik.

Däremot vände lyckan snabbt. År 1677 intog Danmark staden och valde att bränna ner den i likhet med många andra städer kring kusten. Av förklariga skäl blev branden ett stort avbrott i utvecklingen mot att bli accepterad som stad. För det var vad de flesta av invånarna strävade efter. Inte minst de som var intresserade av att bedriva handel. Så länge som orten enbart var ”Köping” fick de inte bedriva någon större handel utan allt skulle ske genom närmsta staden – Kalmar.

Förutsättningarna fanns där med hamnen, skogen och fisket men reglerna kring handeln gjorde att stadens potential att växa verkligen begränsades. Ett flertal ansökningar om att få bli stad (och därmed få stadsprivilegier) skickades in under både 1700-talet och 1800-talet. Visserligen lättades det på vissa restrektioner så att handeln lättare kunde genomföras men det tog 9 ansökningar innan de äntligen fick sina efterlängtade stadsrättigheter. Året var 1856 och kungen som gav rättigheterna var Oscar I vilket även är orsaken till att staden fick namnet Oskarshamn.

Handeln kunde därmed börja blomstra rejält och ett ytterligare steg i stadens handelsutveckling togs 1888 då Fredriksbergs Herrgård köptes in.

Att handeln skapade helt nya förutsättningar för staden är extremt tydlig. Året då staden fick sina stadsrättigheter bodde här 2202 personer. På knappt 20 år var befolkningen dubbelt så många och utvecklingen fortsatte i samma riktning fram till 1920 då befolkningstillväxten för första gången minskade. Nästa stora steg togs på 60-talet varefter antalet invånare i staden legat kring 17000 personer.